{data.search_tags}
Hahn Rollenband NG

Rollenband NG

ZAWIAS WRĘBOWY DO DRZWI WEJŚCIOWYCH DO DOMÓW I MIESZKAŃ

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Do­stęp­ne dla więk­szo­ści pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych
  • Za­cho­wa­na opty­ka przy re­gu­la­cji
  • Wy­god­ny mon­tań dzię­ki prze­suw­nym czę­ściom oścież­ni­co­wym
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy
  • Do­stęp­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoCE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - Rollenband NG - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?