{data.search_tags}
Hahn KT-R 2-tlg.
Hahn KT-R 2-tlg.

KT-R

ZAWIAS WALCOWY DO DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • W wy­ni­ku re­gu­lacj nie uwi­dacz­nia się wza­jem­na zmia­na po­ło­że­nia ele­men­tów za­wia­su.
  • Kąt otwar­cia do 180°
  • Osłon­ka two­rzy­wo­wa za­kry­wa szcze­li­nę po­wsta­ją­cą przy re­gu­la­cji wy­so­ko­ści
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoLogo SKG 2 SterneCE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-R - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

DODATKI

Szablon 16/3,0 + 3,5 mm rowek okuciowy - T311A0002
Szablon 20/3,5 mm rowek okuciowy - T311A0001
Szablon 24/3,0 mm rowek okuciowy - T311A0003
Set przeciww?amaniowy - K750A0000

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część skrzyddłowa zawiasu - K700B0001
Część skrzyddłowa zawiasu - K700B0008
Część skrzyddłowa zawiasu - K700B0007
Płytka mocująca 16 / 3,0 mm Rowek okuciowy - K700B0002

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?