{data.search_tags}
Hahn VL-Band KT

VL-BAND KT

DESIGN DŁA DRZWI DO DOMU

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Przy otwar­tych drzwiach uzy­sku­je się 100 % świa­tła przej­ścia
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoCE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - VL-BAND KT - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?