Hahn VL-Band 180

VL-Band 180

ZAWIAS UKRYTY JAKO ROZWIĄZANIE DLA ARCHITEKTÓW

  • Na­da­ją się do drzwi otwie­ra­nych na ze­wnątrz i do we­wnątrz
  • Przy otwar­tych drzwiach uzy­sku­je­my 100% świa­tła przej­ścia
  • Za­to­so­wa­nie wg DIN lewy i prawy
  • Za­wia­sy są w wy­so­kim stop­niu zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - VL-Band 180 - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

Porównywalne produkty

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?