Hahn KT-EV

KT-EV

ZAWIAS UNIWERSALNY DO GŁÓWNYCH I BOCZNYCH DOMOWYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 13
  • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • Wy­god­na ob­słu­ga, wszyst­kie re­gu­la­cje może prze­pro­wa­dzić jedna osoba
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo Logo SKG 2 Sterne CE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-EV - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

DODATKI

Uniwersalny szablon bez zacisku - T315A0000
Uniwersalny szablon z zaciskiem - T315A0001
Uniwersalny szablon bez zacisku KT-FIX - T315A0F06
Uniwersalny szablon z zaciskiem KT-FIX - T315A0F07

POSZCZEGOLNE CZESCI

- K200B0159
Część skrzyddłowa zawiasu - K200BF159
Trzpień łożyska - K200E0009
Zaślepka (biały) - K200K0011

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?