KT-V 6R

UNIWESALNY ZAWIAS DO DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­ni
  • Dostępne również z nowym mocowaniem KT-FIX compact
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo Logo SKG 2 Sterne CE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

MONTAŻ

Instrukcja montażu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

DODATKI

Uniwersalny szablon bez zacisku - T315A0000
Uniwersalny szablon z zaciskiem - T315A0001
Uniwersalny szablon bez zacisku KT-FIX - T315A0F02
Uniwersalny szablon z zaciskiem KT-FIX - T315A0F03

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część ościeżnicowa zawiasu – Podać kolor RAL - Numer artykułu na zapytanie
Skrzydłowa część zawiasu z zespołem regulacji – Podać kolor RAL - K500B0002
Pokrywa – Podać kolor RAL - K500G0004
Trzpień łożyska kompletny - K400B0047

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?