certyfikowane procedury celne aeo


Dr. Hahn jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym jako uczestnik (AEO)

Jako pierwszemu przedsiębiorstwu w branży, producentowi zawiasów z Mönchengladbach - Dr. Hahn, zarząd administracji celnej przyznał status "Authorised Economic Operator", najwyższą kategorię w dziedzinie „ uproszczonych procedur/bezpieczeństwa prawa celnego (AEO F). Dzięki temu dostawy z zakładów przedsiębiorstwa podlegają uproszczonym procedurom celnym.

Forma prawna AEO 

Wraz z rozwojem relacji międzynarodowych, regułą stają się rozmaite wzajemne powiązania przedsiębiorstw europejskich z całym światem. Nie dziwi więc, że na tę okoliczność zostało opracowane również prawo celne. Utworzona została prawna forma „Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)“. Celem tego kroku jest umożliwienie przedsiębiorstwom powiązanym łańcuchem dostaw międzynarodowych, uzyskania statusu przedsiębiorstwa o podwyższonym stopniu zaufania. Dla producenta, takiego jak Dr.Hahn, który prawie 70% swojego obrotu eksportuje poza Niemcy, koniecznością staje się zajęcie tą tematyką.

Związane z bezpieczeństwem inwestycje były konieczne

„Zanim doszło do udzielenia certyfikatu, trzeba było odpowiedzieć na wiele pytań oraz poczynić pewne inwestycje związane z bezpieczeństwem w zakładach w Wickrath i Erkelenz„ objaśnia Andreas Hasler, odpowiedzialny za projekt i kierownik biura eksportu firmy Dr. Hahn. W tym celu zainstalowane zostały kamery i system kontroli dostępu, co umożliwia poruszanie się w obrębie terenu firmy wyłącznie upoważnionym osobom. Wypróbowane i dopasowane do wymagań stawianych przez władze, zostały również procedura i procesy.

Udokumentowane procesy organizacyjne 

Szczegółowa wiedza na temat ważnych przepisów celnych, musiała doprowadzić do osiągnięcia wysokiego poziomu środków bezpieczeństwa fizycznego, mających za zadanie kontrolę i utrudnienie dostępu do danych przedsiębiorstwa i wyrobów. Sprawnie funkcjonująca logistyka i organizacja procesów w przedsiębiorstwie, mogą teraz podlegać procesowi dokumentacji. Płynące stąd wielorakie korzyści dla firmy Dr. Hahn stanowią najlepszą nagrodę za włożony wysiłek. Wnioski przedstawione przez organy celne zostały uproszczone. Zakres danych wymaganych do zgodnych z prawem celnym, wstępnych sprawozdań, dotyczących importu i eksportu, został ograniczony. Na uwagę zasługuje także mniejsza częstotliwość kontroli w odprawie celnej i kontroli zakładu. Tu AEO dowiódł swojej niezawodności i udokumentował, że jego wprowadzenie nagrodzone jest mniejszą ilością kontroli.