Hahn KT-SN

KT-SN

ZAWIAS UNIWERSALNY Z MOCOWANIEM DO PRZYLGI, DO BOCZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • Wy­god­na ob­słu­ga, wszyst­kie re­gu­la­cje może prze­pro­wa­dzić jedna osoba
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo CE geprüft Zeichen Logo SKG 2 Sterne

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-SN - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

DODATKI

Uniwersalny szablon bez zacisku - T315A0000
Uniwersalny szablon z zaciskiem - T315A0001
Automatyczny szablon listwowy (2.300mm) - T415A0001
Wiert?o Ø 5 mm - K450A0001

POSZCZEGOLNE CZESCI

Trzpień łożyska - K200E0009
Zaślepka (biały) - K200K0011
- K300B0010
Pokrywa - K200G0005

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?