Deklaracji właściwości użytkow

Z dniem 1 lipca 2013 roku nowe Rozporządzenie ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych uchyla dotychczas obowiązującą od roku 1989 Dyrektywę dotyczącą produktów budowlanych. Rozporządzenie to obowiązuje jako rozporządzenie europejskie bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich. Celem tego rozporządzenia jest osiągnięcie jednolitych standardów produktów i kontroli na terenie całej Unii Europejskiej na podstawie zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Rozporządzenie o wyrobach budowlanych różni się od powyższej dyrektywy przede wszystkim deklaracją właściwości użytkowych, oznakowaniem CE i oceną a także sprawdzianem trwałości tych właściwości użytkowych. Producent wyrobu budowlanego dokumentuje na podstawie jego deklaracji, że przejmuje odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu budowlanego z podanymi właściwościami użytkowymi i dotrzymanie właściwych w tym zakresie europejskich przepisów prawnych. Oferujemy tutaj możliwość pobrania deklaracji właściwości użytkowych naszych zawiasów drzwiowych firmy Hahn we wszystkich wersjach językowych Unii Europejskiej w formie plików.

Download-Manager - Deklaracja wydajności w 24 językach

WYBIERZ JĘZYK

Wyszukaj według numeru artykułu
Wprowadź numer przedmiotu