Klemmband für Haustüren zum Einbau in nahezu alle gängigen Aluminiumprofile mit Klemmnut

Klemmband, 3-częściowy

DO SZYBKIEGO MONTAŻU BEZ WIERCENIA

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • Do­stęp­ne dla więk­szo­ści pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych z row­kiem oku­cio­wym
  • Bez­ob­słu­go­we i bez luzów wy­ko­na­nie wszyst­kich ele­men­tów ło­ży­sku­ją­cych i pro­wa­dzą­cych.
  • Wszyst­kie czę­ści za­mien­ne i mon­ta­żo­we są do­stęp­ne.
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy
  • Do­stęp­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL
Piktogramm Hahn function CE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

POSZCZEGOLNE CZESCI

Część ościeżnicowa zawiasu - Numer artykułu na zapytanie
Część skrzydłowa zawiasu - Numer artykułu na zapytanie
Zespół regulacji - A100B0028
Tulejka łożyska (biały) - A100K0043

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?