Hahn VL-Band ST

VL-Band ST

ZAWIAS UKRYTY JAKO ROZWIĄZANIE DLA ARCHITEKTURY

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • Nadają się zarówno do systemów profili otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu zmon­to­wa­ne fa­brycz­ne
  • Bez zmian sto­so­wa­ny wg DIN jako lewy lub prawy
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo CE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - VL-Band ST - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

NEW Katalog – Click & Select

Fragment katalogu – aktualny produkt

Dodaj więcej produktów do katalogu

Porównywalne produkty

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?